Veranderingen in het WWS-systeem

GESCHREVEN DOOR | Jelle Straatsma, maart 2024

Nadat – inmiddels demissionair – minister De Jonge eind 2022 zijn eerste plannen naar de Tweede Kamer had gestuurd om de hoge huurprijzen in de vrije sector op de woningmarkt aan te pakken, ontstond er veel consternatie op de markt. Veel beleggers kwamen in twijfel of hun op dat moment geliberaliseerde woning ook in de toekomst nog in de vrije sector te verhuren zou zijn, of dat de huurprijs gereguleerd zou gaan worden door het woningwaarderingsstelsel (WWS).

In februari j.l. zijn de plannen meer geconcretiseerd en is er een nieuw wetsvoorstel (wetsvoorstel betaalbare huur) gedaan, met daarin een beschrijving hoe de nieuwe invulling van het puntenstelsel eruit zou moeten komen te zien.

Onder meer de volgende punten zouden moeten worden aangepast volgens het wetsvoorstel:

  • De definitie van een zelfstandige woning moet worden aangescherpt, om duidelijker te maken wanneer er sprake is van een zelfstandige of onzelfstandige woning.
  • De liberalisatiegrens zou moeten worden vastgesteld op 187 punten.
  • In plaats van dat Rijksmonumenten 50 punten krijgen, wordt dit omgezet in een opslag op de huurprijs van maximaal 30%. Gemeentelijke en provinciale monumenten krijgen een opslag van maximaal 15%. De prijsopslag voor beschermde stads- en dorpsgezichten komt te vervallen.
  • Er komt een nieuwbouwopslag van 10% voor bepaalde nieuwbouwwoningen in de middenhuur.
  • Er wordt rekening gehouden met modernisering van diverse voorzieningen, onder meer in de keuken en het sanitair. Daarbij wordt er niet meer gekeken naar het geïnvesteerde bedrag en worden geen punten toegekend voor een luxe uitvoering.
  • Warmtelevering via een blokverwarming of stadsverwarming wordt even goed gewaardeerd als verwarming via een eigen CV-ketel. Daarnaast gaan er ook punten toegekend worden voor eventuele koeling in vertrekken.
  • “Goede” energielabels (A of hoger) worden beter gewaardeerd, terwijl “slechte” energielabels (E of lager) zorgen voor een puntenaftrek.
  • De aanwezigheid van privé-buitenruimte wordt beter gewaardeerd. Daarnaast wordt parkeerruimte gewaardeerd, alsmede de aanwezigheid van elektrische laadpalen.
  • Toekenning van renovatiepunten komt te vervallen.
  • Oude regelingen op het gebied van het bevorderen van nieuwbouw worden uitgefaseerd.

Bovenstaande opsomming vormt een gedeelte van de belangrijkste veranderingen in het WWS-stelsel.

Volgens de plannen zou de middenhuurregeling van toepassing gaan zijn bij mutatie van woningen in het middenhuursegment.

Wil jij weten wat de invloed is van de mogelijk nieuwe WWS-regelgeving die wordt ingevoerd? Wij kunnen je wellicht helpen door het maken van een QuickScan van jouw woning(en). Neem voor meer informatie contact met ons op!

Vragen? Jelle staat voor je klaar!

contact