Stichting FRIS voor Kinderen haalt in jubileumjaar 2023 €50.000,- op aan donaties!

In 2023 heeft Stichting FRIS Voor Kinderen ruim € 50.000,- aan donaties opgehaald.  Tijdens het 100-jarig jubileumfeest in het Scheepvaartmuseum van de vastgoedorganisatie werd al een bedrag van € 34.487,-, waarna nog ruim € 15.000,- volgde. Hierbij is het doel voor 2023 ruimschoots behaald. Inmiddels zijn de eerste bedragen overgemaakt aan initiatieven, waarmee kwetsbare kinderen in Nederland worden geholpen. Zo gaat er  € 22.500 naar Stichting van het Kind,  € 5000,- gaat naar Stichting Coöperatiekring Metropoolregio Amsterdam en € 3.000,- aan Levvel-PinQ. Medio 2024 wordt het overige bedrag gedoneerd aan een nader te bepalen initiatief.

Wat gebeurt er met de donaties?

Met € 22.500 kan samen met Stichting van het Kind de FRIS Voor Kinderen sportdagen worden georganiseerd voor kinderen die wegens omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Daarnaast zullen we gezamenlijk met het resterende bedrag een nader te bepalen project opzetten. De € 5000,- voor Stichting Coöperatiekring Metropoolregio Amsterdam wordt ingezet om kwetsbare kinderen in Amsterdam betere kansen te bieden op het gebied van educatie en bestaanszekerheid. Daarnaast wordt voor het derde jaar op rij het zomerkamp gefinancierd van het meiden-opvanghuis PinQ van stichting Levvel en zal FRIS bemiddelen bij de verbouwing om kamers te creëren voor begeleid wonen. PinQ is een specialistisch behandelcentrum waar jongeren tussen de 12 en 18 jaar wonen die vermoedelijk of daadwerkelijk slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting en/of uit een afhankelijkheidsrelatie komen. Naast de donaties gaat FRIS letterlijk haar handen uit de mouwen steken. Zo wordt er meegeholpen met de renovatie, de sportdagen en zal de tuin voor PinQ weer zomer-klaar worden gemaakt. De tuin is eerder in 2021 door een aantal FRISSERS gerenoveerd.

Waarom Stichting FRIS voor Kinderen?

FRIS is een full service vastgoeddienstverlener en heeft als doel het meest klantgerichte vastgoedbedrijf van Nederland te zijn. In 2015 heeft FRIS haar eigen stichting opgericht, Stichting FRIS Voor Kinderen. Uitgangspunt van deze stichting is; een eigen plek is een fundamentele levensbehoefte van de mens om zich te kunnen ontwikkelen. FRIS weet dat een eigen veilige plek niet voor ieder kind in Nederland is weggelegd. Door omstandigheden – het overlijden van ouders, misbruik, huiselijk geweld of ontoereikendheid van de ouders – is een veilig thuis om zich te ontwikkelen niet aanwezig. Vandaar de missie: Een veilige plek voor ieder kind, niet alleen vandaag maar ook morgen.

Een veilige plek voor ieder kind