Lancering van ‘DuPa 2.0’: maar wat houdt dit precies in?

GESCHREVEN DOOR | Jelle Straatsma, maart 2024

Sinds februari jl. is de zogenoemde “DuPa 2.0.” live gegaan voor de taxateurs. DuPa 2.0. staat voor Duurzaamheids Paragraaf 2.0. Dit betreft een nieuwere versie van het reeds bestaande hoofdstuk welke wij als bedrijfsmatige taxateurs dienen in te vullen. Degene die weleens een taxatie door ons hebben laten uitvoeren, hebben dit hoofdstuk terug gevonden in hun rapport. In de eerste versie van de duurzaamheidsparagraaf dienden wij als taxateurs aan te geven hoe de duurzaamheid werd geacht van het betreffende object. Denk hierbij onder meer aan hoe het object verwarmd wordt, of er sprake is van LED-verlichting en wij dienen aan te geven welke maatregelen getroffen konden worden om het energielabel te verbeteren. Tevens was het van belang om de kosten op te nemen voor de desbetreffende maatregel en idealiter ook wat deze maatregel zou opleveren. Hierbij willen wij de kanttekening plaatsen dat wij geen deskundigen zijn op het gebied van duurzaamheid.

DuPa 2.0 is een vooruitstrevende benadering van stadsplanning, gericht op duurzaamheid en veerkracht en biedt taxateurs een waardevol kader om duurzaamheidsaspecten te integreren in hun taxaties. Door onder meer de nadruk te leggen op groene ruimten, duurzame mobiliteit, circulaire economie en burgerparticipatie, biedt DuPa 2.0 een uitgebreide set van richtlijnen en criteria waarmee taxateurs rekening kunnen houden bij het beoordelen van vastgoedobjecten. Dit is van groot belang voor de financiering van de vastgoed objecten. Voor het uitwerken van onze taxaties werken wij met het softwareprogramma fluX. FluXheeft de nieuwe versie van de duurzaamheidsparagraaf inmiddels geïntegreerd in het huidige systeem. Als taxateur hebben wij nu de optie gekregen om te kiezen tussen welke versie wij willen werken. Indien het geen taxatie betreft met financiële doeleinden hebben wij zelfs de optie om het hoofdstuk geheel niet te tonen. De reden dat fluX hiervoor kiest, is omdat nog niet alle financiers de DuPa 2.0. eisen van de taxateur. Dit geeft ons als taxateurs de ruimte en de tijd om hier een weg in te vinden.

Als taxateurs zijn wij ons bewust van de groeiende noodzaak om de diverse duurzaamheidsfactoren te integreren in onze taxatiepraktijk. Door de komst van DuPa 2.0. als leidende benadering, worden wij uitgedaagd om hier dieper op in te gaan. Wij merken op dat een taxatie hierdoor meer tijd gaat kosten, de verwachting is één tot drie uur meer per rapport. Dit zal uiteindelijk ook invloed gaan hebben op het tarief van onze rapporten. Uiteindelijk zullen circa 80 velden ingevuld moeten worden – waarvan een deel geautomatiseerd – en wordt er van ons verwacht om een extra waarde af te geven indien het huidige energielabel lager is dan A. Als taxateur staan wij dan ook voor een nieuwe uitdaging, welke wij zullen omarmen. Maar zoals bij elke verandering, zal dit tijd nodig hebben. Het feit dat nog niet elke financier dit van ons eist, maakt dat wij langzaam hierin kunnen groeien. Mochten er nog vragen zijn, schroom dan niet om contact met één van onze taxateurs op te nemen.

Vragen? Jelle staat voor je klaar!

contact