Commerciële vastgoedmarkt blijft in beweging

Thema’s als duurzaamheid, hybride werken en inflatie zijn “hot topics”. Wat betekent dit voor jou als huurder? We zetten het voor je op een rijtje.

 

Duurzaamheid

De kloof tussen zogenaamde ‘groene’ kantoor- en bedrijfsruimten en niet-duurzame panden neemt verder toe door de huidige energiecrisis. Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw > 100 m² minimaal aan energielabel C voldoen. Voldoet het gebouw hier niet aan, dan mag het gebouw volgens het Bouwbesluit 2012 niet meer als kantoor worden gebruikt. Bij de verhuur van kantoorruimten is de verhuurder verplicht om het energieprestatiecertificaat aan de huurder te verstrekken, met een advies om het gebouw verder te verduurzamen. Dit biedt kansen voor jou als huurder om met de verhuurder in gesprek te gaan.

Hybride werken

Door hybride werken, te weten deels op kantoor en deels elders, volstaat voor een deel van de bedrijven sinds de coronacrisis een kleinere kantoorruimte. Mede als gevolg van hybride werken in combinatie met de veranderingen in het gebruik van het kantoor is het de verwachting dat in 2023 de leegstand in kantorenland zal toenemen. Dit wordt ook verder verstrekt door een terugval in de economie. De leegstand zal zich in toenemende mate concentreren in kantoorgebouwen van lagere kwaliteit en/of gelegen op secundaire locaties. Dit is dan ook het moment om de huisvestingskosten kritisch onder de loep te nemen, om vervolgens kantoorruimte af te stoten en/of om kosten te verlagen.

“Als vastgoedbeheerder zijn wij dagelijks bezig om eigenaren te informeren over het verduurzamen van hun vastgoed. Wij geloven in deze verduurzaming. Niet alleen omdat het moet, maar omdat het interessante voordelen oplevert voor eigenaren en huurders. Zo proberen wij onze relaties optimaal te ontzorgen.”

Inflatie

In veel huurovereenkomsten voor bedrijfs- en kantoorruimten is een zogenoemde indexeringsclausule opgenomen, waarin is bepaald dat de huurprijs jaarlijks wordt aangepast aan de hand van een vooraf overeengekomen prijsindexcijfer, veelal de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is het indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland. Dit betekent dat de huurprijs is gekoppeld aan de inflatieontwikkeling, dit doordat deze gedurende de looptijd van het huurcontract periodiek wordt verhoogd met de inflatie.

In 2022 steeg de inflatie in Nederland tot recordhoogte als gevolg van met name de enorm gestegen energieprijzen en voedselprijzen, mede door de oorlog in Oekraïne. In 2022 was de inflatie gemiddeld 11,6 procent. Afgelopen februari bedroeg de inflatie 8 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder en bij de recentelijke snelle raming was de inflatie in maart 4,4 procent (CBS, maart 2023).

Door de meest recente indexeringen kan het zijn dat de huidige huurprijs inmiddels boven de markthuur ligt. Daarnaast heeft de verhuurder er ook belang bij dat je kunt blijven voldoen aan jouw (huur)betalingsverplichtingen.

Is jouw huisvesting nog passend?

Wij helpen je graag om jouw huisvesting onder de loep te nemen en om deze te optimaliseren. Heeft jouw huisvesting te veel vierkante meters of juist te weinig? FRIS Bedrijfsmakelaars geeft concrete, deskundige en toepasbare adviezen. Door middel van een QuickScan beoordelen wij de marktconformiteit van de huidige huurprijs en overige huurvoorwaarden en adviseren wij jou over de te nemen stappen. Indien gewenst kunnen wij ook de heronderhandeling verzorgen met de verhuurder met als doel betere huurvoorwaarden.

QuickScan

Vraag de QuickScan aan. Wij helpen je graag om jouw huisvesting onder de loep te nemen en om deze te optimaliseren. 

    vragen? Marc van Kampen staat voor je klaar

    contact