Toenemend belang van ESG in commercieel vastgoed

Duurzaamheid is een centraal thema geworden in de wereld van commercieel vastgoed. ESG – Environmental, Social, and Governance – factoren zijn niet langer alleen ethische overwegingen, maar hebben een steeds grotere invloed op beleggingen in commercieel vastgoed en het gebruik hiervan. Per 1 januari 2024 moeten alle grote organisaties op ESG gaan rapporteren én sturen. Dan wordt namelijk de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht. Middelgrote en kleine ondernemingen zijn tot 2026 vrijgesteld.

Hieronder gaan wij graag nader in op welke wijze ESG van invloed is voor beleggers, huurders en gebruikers van commercieel vastgoed.

Het raamwerk van ESG

ESG is een overkoepelend raamwerk waarmee verschillende aspecten van duurzaamheid worden overwogen. ESG omvat Environmental (milieu), Social (sociaal of maatschappij), en Governance (bestuur), kortom aspecten die tegenwoordig van belang zijn in relatie tot het beleggen en het gebruik van commercieel vastgoed.

  • Environmental (Milieu): Dit aspect richt zich op de ecologische impact van vastgoed. Het omvat milieubewuste keuzes zoals energie-efficiëntie, afvalbeheer en gebruik van duurzame materialen.
  • Social (Sociaal of maatschappij): Betreft de relaties van een bedrijf met werknemers, klanten, leveranciers en gemeenschappen waarin het actief is. Hierbij wordt gekeken naar arbeidsomstandigheden, diversiteit, inclusie en gemeenschapsontwikkeling.
  • Governance (Bestuur): Omvat de manier waarop een bedrijf wordt geleid, gecontroleerd en beheerd. Hieronder vallen zaken zoals transparantie, ethiek en naleving van wet- en regelgeving.

Paris-Proof voor een circulaire economie

Het Klimaatakkoord van Parijs uit 2016 heeft als doel de opwarming van de aarde te verminderen en de temperatuurstijging ruim onder de 2 graden Celsius te houden. Voor bedrijven die Paris-Proof zijn of willen zijn, komt er een extra dimensie bovenop de ESG-criteria: de CO2-voetafdruk. Het verminderen van de CO2-voetafdruk vereist ambitieuze doelen en maatregelen, zoals het gebruik van hernieuwbare energie, transparantie in rapportage en het streven naar mondiale temperatuurdoelstellingen.

Voor beleggers:

  1. ESG als beleggingscriteria: Beleggers moeten ESG-overwegingen integreren in hun vastgoedportefeuilles. Duurzame vastgoedprojecten kunnen financiële voordelen bieden, bijvoorbeeld door het sneller verkrijgen van financiering en rentekortingen waardoor risico’s verminderen.
  2. Verhoogde marktwaarde: Vastgoed met sterke ESG-prestaties kan aantrekkelijker zijn voor investeerders, huurders en gebruikers, wat kan leiden tot een verhoogde marktwaarde.
  3. Toekomstbestendigheid: Duurzame beleggingen zijn beter voorbereid op verwachte verschuivingen in regelgeving, marktvraag en technologische ontwikkelingen.

Voor huurders:

  1. Verbeterde tevredenheid en welzijn: Huurders zoeken steeds meer naar duurzame gebouwen vanwege de verbeterde luchtkwaliteit, verlichting en algemeen welzijn.
  2. Kostenbesparing: Duurzame gebouwen hebben vaak lagere bedrijfskosten, zoals energie- en waterrekeningen, wat huurders en gebruikers ten goede komt.
  3. Versterkte merkreputatie: Bedrijven die duurzaamheid omarmen, kunnen hun merkreputatie verbeteren en “human capital” aantrekken dat ESG-overwegingen waardeert.

Kortom:

Het integreren van ESG en streven naar Paris-Proof maakt vastgoedbeleggingen en het gebruik hiervan toekomstbestendig. Beleggers, huurders en gebruikers die proactief ESG- en Paris-Proof-overwegingen integreren, zullen waarschijnlijk beter gepositioneerd zijn om te gedijen in een wereld die steeds meer waarde hecht aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Vragen? Marc staat voor je klaar