Fris Privacy

PRIVACY STATEMENT

FRIS verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens FRIS wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt FRIS (persoons)gegevens?
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt FRIS?
FRIS verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,  geboortedatum en bankgegevens en gegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt aan onze klantenservice. Als u gebruik maakt van onze helpdesk hebben wij uw contactgegevens en kunnen we de inhoud van de gesprekken bewaren om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens?
FRIS verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Als woning- en bedrijfsmakelaar verwerkt FRIS persoonsgegevens van zowel woningkopers en woningverkopers. Als makelaar heeft FRIS gegevens nodig bij het kunnen adviseren over de aankoop van een nieuwe woning. FRIS verwerkt als zelfstandig beheerder voor vastgoed contactgegevens van particuliere en institutionele beleggers. Bij de aanvraag van een taxatie of een bezichtiging is er sprake van de verwerking van persoonsgegevens. Bij het uitvoeren van een taxatie anonimiseert FRIS de persoonsgegevens van eventuele huurders. De verzekeringsservice van FRIS verwerkt (financiële) persoonsgegevens voor het afsluiten van verzekeringen, het kunnen samenstellen van een polis(pakket) op maat en het toesturen overzichten van alle verzekeringsmogelijkheden.

Daarnaast verwerken wij (persoons)gegevens als u contact met ons opneemt of ons een vraag stelt.

Aanbod
FRIS verstuurt per e-mail updates omtrent het huidige woning- en kantooraanbod in Amsterdam en de Zaanstreek. Afmelden voor deze mailingen kan eenvoudig door middel van de afmeldlink in elk bericht.

Taxaties
FRIS Taxaties verstuurt per e-mail updates omtrent veranderende wet- en regelgeving aan subscribers. Afmelden voor deze mailingen kan eenvoudig door middel van de afmeldlink in elk bericht.

Onderzoek
Het kenniscentrum – FRIS Research & Consultancy – monitort de huizenmarkt en doelgroepen, signaleert trends en strategische ontwikkelingen en verbindt en inspireert particuliere, publieke en zakelijke klanten in de vastgoedmarkt. Dankzij de continue big dataverzameling verzekert FRIS opdrachtgevers een strategische kennisvoorsprong en objectieve toetsing; via onderbouwde marktanalyses, uitgebreide onderzoeken en doortastende adviezen.

FRIS deelt 5 keer per jaar per e-mail rapporten – kwartaalupdates (4x) en Mid-Year Market View (1x). Klik hier als u zich wilt inschrijven voor het ontvangen van onze gratis rapporten. Afmelden voor deze mailingen kan eenvoudig door middel van de afmeldlink in elk bericht.

Stichting FRIS Voor Kinderen
Omdat het niet iedereen gegeven is; die veilige, onbezorgde jeugd in een prettige omgeving, waarin kinderen kunnen spelen, zich ontwikkelen, leren en dus als kan opgroeien tot een volwassen mens vol vertrouwen. Vanuit dit punt heeft FRIS in 2015 Stichting FRIS Voor Kinderen opgericht. FRIS haalt jaarlijks geld op voor deze stichting. We informeren alle sponsoren en geïnteresseerden twee keer per jaar per e-mail hoe sponsorbedragen worden besteed. Klik hier als u zich wilt opgeven voor onze Stichting FRIS Voor Kinderen nieuwbrief. Afmelden voor deze mailingen kan eenvoudig door middel van de afmeldlink in elk bericht.

Cookies
FRIS maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren, voor sociale media en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites. Lees hierover meer in ons cookie statement.

Cookie statement
In het volgende leest u hoe FRIS cookies toepast op haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Sommige van deze cookies helpen ons de website te verbeteren of maken het mogelijk u een betere gebruikservaring aan te bieden.

De cookies die FRIS plaatst bevatten geen persoonsgegevens en zijn niet aan u als individu te koppelen. De informatie die door middel van cookies door FRIS wordt verzameld gebruiken wij voor de volgende toepassingen:

  • Voor functionele doeleinden: om het navigeren op de website van FRIS te vergemakkelijken.
  • Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de FRIS website te analyseren. Hiermee kunnen we zien welke pagina’s het meest bezocht worden en waar foutmeldingen ontstaan.
  • Voor het meten van media inzet: wij houden bij hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt. Ook zetten wij dit in voor het tonen van relevante advertenties op Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, en (partner)websites.
  • Voor het testen van pagina’s en paginaonderdelen: hiermee kunnen we onze website aanpassen aan de wensen en gebruikerservaringen van onze bezoekers.

Derde ontvangers
FRIS maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Enkele van onze leveranciers zijn gevestigd in de VS. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging. FRIS verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Solliciteren
Indien u besluit te solliciteren bij FRIS gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Indien u niet in aanmerking komt voor de vacature laten wij dit u, onder dankzegging van uw interesse in FRIS, via een mail weten en verwijderen wij uw sollicitatie en gegevens.

Mocht u na een gesprek toch niet de juiste match zijn, verwijderen wij ook uw gegevens uit ons bestand. Indien we nu niets voor u kunnen betekenen, maar wij uw gegevens wel graag in ons bestand willen houden, vragen wij u hiervoor toestemming.

Uw rechten
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. U kunt aan FRIS het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt FRIS onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op uw verzoek aan. Ook kan u een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat FRIS gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien u het vermoeden heeft dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken. Ook kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. U kunt FRIS vragen om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan u een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Voor het uitoefenen van bovengenoemde rechten kunt u contact met ons opnemen via privacy@fris.nl of +31(0)20 – 301 77 00 .

Heeft u het idee dat FRIS niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag eerst. Per 25 mei 2018 kunt u ook direct een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
FRIS heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. FRIS schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Wijziging van Privacy Statement
FRIS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Laatst gewijzigd: september 2018

Dit is het privacy statement van FRIS, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1101 BA Amsterdam) aan de Hoogoorddreef 15 (Atlas ArenA | Gebouw Amerika, 7e etage) te Amsterdam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 33179121.

DISCLAIMER

Het onderstaande is van toepassing op deze website, waaronder de homepagina en onderliggende pagina’s. Door deze website te gebruiken (o.a. inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, doorzenden, kopiëren, bewerken, verspreiden), stemt u in met deze disclaimer.

Deze website – waaronder de homepage en onderliggende pagina’s is met zorg samengesteld. Niettemin kan de website onjuist en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken en kunnen de website en de server(s), die de website ­­toegankelijk maken, virussen en -andere- schadeveroorzakende programmatuur bevatten.

FRIS B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang ook, die voortvloeit of in enig opzicht verband houdt met onjuiste en/of onvolledige informatie op de website, het bestaan van virussen en/of -andere- schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website, -ander- schadeveroorzakend gebruik van de website en/of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Door middel van links zijn aan deze website, website van derden verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. FRIS B.V. is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

FRIS B.V. heeft het recht de voorwaarden in deze disclaimer per direct en zonder aankondiging geheel of gedeeltelijk te wijzigen, in te trekken of aan te vullen.

KLACHTENPROCEDURE

Bij FRIS staan wij voor een goede kwaliteit van onze dienstverlening. Daarbij vinden wij de tevredenheid van onze klanten uiterst belangrijk. In het kader van onze kwaliteitsborging vragen wij u, ingeval u ontevreden bent over onze diensten, hierover een klacht in te dienen. Wij zullen er alles aan doen om de klacht naar tevredenheid te behandelen. Ook helpt u ons middels het indienen van een klacht om onze werkprocessen en dienstverlening nog beter vorm te geven en op deze wijze uw ontevredenheid in de toekomst te voorkomen.

Voor het indienen van klachten heeft FRIS de volgende procedure. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

A. Eerst mondeling uw ongenoegen kenbaar maken:
Maak altijd eerst uw ongenoegen mondeling kenbaar bij de persoon die u de dienst heeft geleverd. Onze medewerkers hebben de instructie om u per ommegaande te laten weten hoe zij met uw klacht zullen omgaan

B. Schriftelijk uw klacht indienen:
Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij FRIS. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en, voor zover nodig om uw klacht te verduidelijken, voorzien van relevante kopieën en documenten. Anoniem ingediende klachten worden niet in behandeling genomen. Uw klacht kunt u schriftelijk of per e-mail naar indienen op onderstaand adres:

FRIS
T.a.v. Klachtencommissie
Hoogoorddreef 15
1101 BA  Amsterdam
Nederland
E-mail: watkanbeter@fris.nl

Binnen FRIS  is de heer M. Poelmann als “compliance officer” belast met het toezicht op naleving van de klachtenprocedure. In geval de “compliance officer” bij uw dossier of klacht is betrokken of bij zijn afwezigheid, treedt de heer H.P. Fris in zijn plaats.

C. Procedure klachtenbehandeling:|
Binnen een week na ontvangst van uw klacht sturen wij u een schriftelijke ontvangstbevestiging. In deze bevestiging wordt u geïnformeerd over bij wie de klacht in behandeling is en wanneer de klacht naar verwachting is beoordeeld.

Het kan zijn dat de behandelaar u tijdens de behandeling van uw klacht om nadere informatie of een toelichting op uw klacht vraagt. Zo nodig raadpleegt de behandelaar deskundigen of wordt de behandelaar betrokken. Na behandeling van de klacht ontvangt u een inhoudelijke gemotiveerde reactie.

Wij streven ernaar dat uw klacht binnen 28 dagen na ontvangst is behandeld en u bent geïnformeerd over de beoordeling van de klacht. Vanwege de complexiteit van dossiers of de beschikbaarheid van personen kan het zijn dat deze termijn niet haalbaar is. U wordt in dat geval geïnformeerd over de voortgang.

D. Nadat uw klacht is behandeld:
Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid te behandelen. Indien u zich echter niet kunt vinden in de reactie of u heeft klachten over de afwikkeling, kunt u de klacht voorleggen aan de Raad Van Arbitrage voor de Bouw (The Court of Arbitration for the Construction lndustry). De Raad Van Arbitrage voor de Bouw is te bereiken als volgt:

Postbus 19290
3501 DG UTRECHT
The Netherlands
T 030-2 343222
F 030-2 300125
www.raadvanarbitrage.nl

Op deze pagina vindt u informatie over hoe wij met uw privacy omgaan,
onze disclaimer en waar u uw klacht over onze dienstverlening kan melden.