FRIS Zertifizierungen

FRIS verfügt über verschiedene Zertifizierungen und ist mit verschiedenen Organisationen verbunden, wodurch wir die Qualität unserer Dienstleistungen garantieren können.

  EPA

  EPA

  Unser Ziel ist es, Immobilienunternehmen Energy Performance Advice Labels (EPA-Labels) zuweisen zu können. Zwei unserer Mitarbeiter werden zu EPA-Inspektoren ausgebildet. Das bedeutet, dass sie berechtigt sind, Immobilienunternehmen Energielabels zuzuerkennen. Dies steht im Zusammenhang mit neuen Regelungen, nach denen Büros ab 2023 mit dem Label c versehen werden müssen.

  HIER WEITERLESEN

  RICS

  Die RICS-Akkreditierung steht nicht nur für Qualität, sondern auch für Integrität und Transparenz. FRIS versteht eine transparente und ehrliche Arbeitsweise als berufliche Verantwortung. Darüber hinaus garantiert die RICS-Akkreditierung eine kontinuierliche Bewertung und Verbesserung unserer Dienstleistungen und der beruflichen Entwicklung unserer Mitarbeiter.

  HIER WEITERLESEN
  RICS

  ZERTIFIZIERUNGEN

  Adfiz

  Adfiz is de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs. FRIS is lid van Adfiz wat betekent dat wij mogen optreden als onafhankelijk financieel adviseur voor klanten bij het nemen van (veelal lastige) financiële beslissingen.
  adfiz

  Amsterdam Woont

  FRIS cooperates with Amsterdam Woont. Here you will find a complete overview of all new developments in the metropolitan area of Amsterdam. The developments include houses for sale and rent. Furthermore, you can read up on the latest news around all new developments.
  amsterdam woont

  ANBI

  Onze Stichting FRIS Voor Kinderen heeft een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut, zoals een goed doel. Een ANBI status stelt onze klanten, relaties en geïnteresseerden in staat om een donatie te maken en dus een bijdrage te leveren aan thuisloze en ouderloze kinderen in Nederland.
  Fris voor kinderen

  CORFAC International

  FRIS is part of CORFAC International Corporate Facility Advisors. CORFAC International is an alliance of entrepreneurial commercial real estate firms that partner to deliver quality and experienced service locally, nationally, and internationally.
  Corfac

  DIP

  FRIS is vanaf 2017 een samenwerking gestart met Deutsche Immobilien-Partner (DIP). We bieden via DIP buitenlandse partijen toegang tot de Nederlandse vastgoedmarkt en we bieden Nederlandse vastgoedpartijen toegang tot de Duitse markt via een vertrouwd, deskundig en professioneel netwerk van vastgoed professionals.
  DIP

  ISAE 3402 Type II

  Met deze Type II certificering is aangetoond dat FRIS Vastgoedmanagement voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld op het gebied van informatiebeveiliging, risicomanagement en interne beheersing van processen.

  MVA

  Door het MVA-lidmaatschap toont FRIS aan dat wij onroerend goed specialist is in de regio Groot-Amsterdam. We zijn onafhankelijk, deskundig, gecertificeerd en garanderen onze klanten het beste en meest actuele aanbod.
  MVA

  MVA Certified Expat Broker

  FRIS is een MVA Certified Expat Broker. Dit is een samenwerkingsverband van +/- 76 NVM-kantoren, die zich specialiseren in huisvesting (huur en koop) voor expats. MVA Certified Expat Broker is enkele jaren geleden gestart op verzoek van gemeente Amsterdam om de uitwassen in de huisvestingsbranche voor expats tegen te gaan. MVA Certified Expat Broker is partner van In Amsterdam (het voormalige Expatcenter Amsterdam).

  MVA Certified Expat Broker is de enige gecertificeerde partij op gebied van huisvesting van expats en heeft als samenwerkingsverband een marktaandeel van 90% in de Amsterdamse regio.
  MVA Certified Expat broker

  MVO

  FRIS is lid van MVO Nederland. Als partner van MVO Nederland zijn wij onderdeel van de beweging naar de nieuwe economie, waarin positief financieel resultaat hand in hand gaat met de zorg voor onze planeet en mensen. Samen met bedrijven en ondernemende mensen gaan we voor het behoud van de wereld voor toekomstige generaties.
  MVO

  NRVT

  Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel, handhaaft eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen voor de vier Kamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ). Het NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels en reglementen en garandeert daarmee de kwaliteit en reputatie van de geregistreerde taxateurs.
  NRVT

  NVM

  De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM, is de grootste brancheorganisatie in Nederland op het gebied van onroerend goed. Met dit lidmaatschap tonen wij aan dat u een NVM-deskundige inschakelt en kiest voor deskundigheid, betrouwbaarheid, zekerheid en dus kwaliteit.
  NVM

  NWWI

  FRIS is aan gesloten tot het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Het NWWI valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden.
  NWWI

  Nestr Smart Finance

  FRIS en Nestr Smart Finance zijn sinds begin dit jaar een samenwerking gestart, welke in november 2019 haar eerste financiering heeft verstrekt. Nestr Smart Finance is een aanbieder van vastgoedfinancieringen voor verhuurde woningen, eventueel met een klein commercieel gedeelte. Doordat Fris goed op de hoogte is van hun vereisten, is het mogelijk om snel te schakelen en binnen afzienbare tijd een kundig taxatierapport op te leveren. Met deze samenwerking is het nu mogelijk om voor bijna elke financier op de beleggingsmarkt een taxatie door Fris te laten uitvoeren.
  Nestr

  Protium

  FRIS en Protium hebben de handen ineen geslagen voor energietransitie. Met deze samenwerking breidt FRIS haar dienstverlening uit en spelen zij in op de toenemende vraag naar het verduurzamen van vastgoed. Dankzij de kennis en expertise van Protium op het gebied van dak-huur-constructies en zonnestroom-installaties kunnen zij relaties van FRIS op dit gebied volledig ontzorgen.
  Protium

  Taxatie Instituut Zorgvastgoed

  Vanaf 2017 is FRIS een samenwerking gestart met Taxatie Instituut Zorgvastgoed. Dit stelt ons in staat om klanten en onze relaties op kwalitatief hoog niveau volledig te ontzorgen op het gebied van de taxatie van zorgcomplexen.
  TIZ

  Taxatie Management Systeem

  FRIS maakt gebruik van het Taxatie Management Systeem (TMI) voor de levering van kwalitatief hoogwaardige taxaties. TMI draagt zorg voor de kwaliteit en het beheer van het Taxatie Management Systeem. Een TMI taxateur wordt getoetst op zijn vaardigheden voor toetreding tot TMI. De taxaties voldoen aan de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed van TMI en worden steekproefsgewijs gecontroleerd door de Kwaliteitscommissie.
  TMI

  VastgoedCert

  FRIS is aangesloten bij de Stichting VastgoedCert. Dit is een branchebreed platform dat zorg draagt voor de certificatie en registratie van makelaars in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid. Een VastgoedCert-registratie betekent voor een makelaar een belangrijke pré. Het VastgoedCert-keurmerk is voor zijn of haar opdrachtgevers de aanduiding dat ze op deskundigheid en vakbekwaamheid kunnen vertrouwen.
  VastgoedCert

  Vastgoedmanagement Nederland

  Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) is dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE-managers in Nederland. FRIS heeft als lid van deze organisatie de gedragscode ondertekent waarmee wij onderschrijven dat we alle medewerkers van FRIS tijdens het uitoefenen van hun beroep/vak de navolgende uitgangspunten en regelingen zullen toepassen. Uitgangspunten zijn o.a.: Integriteit – Transparantie – Vertrouwen – Respect – Objectiviteit – Grenzen – Belangenverstrengeling – Moed – Verantwoordelijkheid – Wet & Regelgeving. Alle bij behorende regelingen kunt u terugvinden in het document gedragscode.
  VGM

  MÖCHTEN SIE MEHR ÜBER UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN WISSEN?

  Ja gerne